Riskas Snickeri blickar framåt

Genom att erbjuda helhetslösningar, utveckla produktionen, skapa nya innovativa produkter och rikta sig till nya målgrupper ser Riskas förväntansfullt på framtiden. 

Bernt Riska och Thomas Kulla samarbetade första gången år 2013. Riskas Snickeri tillverkade inredningarna till en OQS-katamaran och Thomas företag LTK Products stod för monteringen. Sedan dess har samarbetet flutit på och från och med 2018 har Riska och Kulla suttit i samma båt, sedan Kulla blev delägare i Riskas Snickeri genom sitt bolag LTK Products.

Tillsammans kan de erbjuda design, planering, programmering, snickeri-, monterings- och underhållstjänster, d.v.s. hela paketet – något som även marknaden efterfrågar. Förr snickrade snickerier och gjorde inte så mycket annat men tiderna har ändrats, kunderna är ute efter helhetslösningar.

Med tanke på sina tjänster kompletterar Bernt och Thomas varandra, men när det kommer sig till företagsledning har de samma värderingar.

– Vi har likadana tankar om hur företag skall ledas och skötas och hur personalens skall tas hand om, beskriver Bernt Riska. Kring det ekonomiska tänker vi även likadant. Ekonomin är en balansgång, det är inte så enkelt och man behöver ha erfarenhet. Det är värdefullt att ha Thomas att bolla tankar med.

Riskas har intressanta planer för utveckling. För tillfället planläggs en utbyggnad för CNC-fräsning, bearbetning och material lagring. Ytbehandling och lackering skall flyttas och arbetsflödet planeras om för att göra arbetet ännu bättre och effektivare. Därmed kommer även arbetsmiljön att förbättras, vilket både Bernt och Thomas anser vara mycket viktigt.

"Våra skickliga arbetstagare är vår viktigaste resurs" - Bernt Riska

– Våra skickliga arbetstagare är vår viktigaste resurs, berättar Bernt Riska. Det kan ta tiotals år att bli en riktig “supersnickare”, som vi kallar det. Sedan då man väl lärt sig är det snart dags att gå i pension, tillägger Thomas med ett leende.

Förutom båtbranschen som är Riskas huvudsakliga målgrupp är samarbeten inom byggbranschen något som intresserar företaget. Samarbete med arkitektbyråer och planering och tillverkning av inredningar för allmänna utrymmen såsom skolbyggnader, hotell eller restauranger, även utanför Finlands gränser är något Riskas vill satsa på.

"I och med att vi både erbjuder planering och tillverkning kan vi väldigt noggrant räkna ut materialåtgång och därmed erbjuda kostnadseffektiva lösningar" - Thomas Kulla

– Vi tror vi kan fungera som en ideal samarbetspartner. Till oss behöver man inte komma med färdiga planer utan man kan börja med en idé eller skisser. Vi kan fungera som en samarbetspartner från början till slut. I och med att vi både erbjuder planering och tillverkning kan vi väldigt noggrant räkna ut materialåtgång och därmed erbjuda kostnadseffektiva lösningar, berättar Thomas Kulla.

Under en längre tid har Riskas även jobbat med något de själva kallar för ett Modulprojekt. Även detta projekt föddes av ett tätt samarbete av planering, tillverkning och montering.

– På monteringssidan har Thomas mycket erfarenhet av hur man bl.a. kan effektivera arbetet och minimera skador och därmed även spara både tid och pengar för kunden. Detta har vi konceptualiserat och skapat en så kallad modul som planeras och tillverkas vid snickeriet och sedan endast lyfts på plats i t.ex. en båt. Man monterar alltså inget på plats utan den färdiga modulen fastsätts med hjälp av tappar, t.o.m. VVS och el arbetet förbereds på snickeriets golv.

Bernt Riska och Thomas Kulla stortrivs då de har projekt på gång. Själva företagandet är också en drivkraft, det känns bra då både kunder och anställda är nöjda och glada.

– Inte kommer jag att sluta ännu, hoppeligen är jag me ännu i många år, skrattar Bernt Riska.

Foto och text: Studio Frekvens

Läs även