UNIKA HELHETSLÖSNINGAR

Vi är ett av Finlands ledande inredningssnickerier med över 40 – års erfarenhet inom båtindustrin. Med hög precision, höga kvalitetskrav och en passion för snickeri skapar vi unika helhetslösningar för våra kunder. Har du en vision eller ett behov är vi snickeriet som kan uppfylla dina höga kvalitetskriterier och som alltid lägger dig som kund i fokus. Läs mer om hur vi står till tjänst för våra kunder och samarbetspartners genom våra tjänster här.  

riskas-snickeri-tjänster-palvelut

SNICKERITJÄNSTER

CNC-fräsning
Snickeritjänster
Ytbehandling 

Vi erbjuder snickeritjänster i kombination med modern teknik, CNC-fräsning samt ytbehandling. Genom vår långa erfarenhet och vår expertis inom ytbehandling kan vi hjälpa till med att reparera och restaurera även omfattande skador som uppstått på båtinredningar.  

riskas-snickeri-planering-design

PLANERING & DESIGN

Planering
Design
Programmering 

Vi kombinerar vår materialkännedom och våra hantverkskunskaper med design och använder oss av denna kunskap redan i planeringsstadiet. Därför kan vi ta fram 3-D ritningar som är genomförbara och välgenomtänkta med hänsyn till bland annat virkets egenskaper. På så vis sparar vi in er tid och ni får en skräddarsydd produkt som håller hög kvalitet.  

Vi är gärna med och hjälper er att planera, visualisera och förverkliga er idé.  

Ocean Quality Systems

MONTERING

Underhåll
Service
Montering 

Vi utför underhålls- och servicearbeten för inredningar och båtinredningar. Vi gör även refitting för gamla båtar där vi strävar till att jobba hållbart genom att så långt som möjligt återanvända och restaurera de gamla inredningsmaterialen. På så vis behålls också den autentiska känslan i båten.  

UTVECKLING

Surveyor
Kundanpassade lösningar 

Vi vill hjälpa våra kunder på bästa sätt. Därför består en stor del av vår verksamhet också av att utveckla företaget och utveckla de tjänster vi erbjuder våra kunder.  

För att kunna erbjuda våra kunder lägre priser och korta ner leveranstiderna har vi utvecklat ett nytt monteringssätt som även garanterar en mycket högre kvalitet. Så här går det till: vi gör hela inredningen klar i snickeriet och monterar ihop alla delarna på plats i snickeriet, inkluderat el och VVS. Inredningen i sin helhet transporteras till båten var den sedan monteras i båten. Detta kortar ner arbetstiden för oss, sparar in pengar för kunden och slutresultatet blir bättre jämfört med om bitarna skulle monteras på plats bit för bit i båten. 

 Vårt specialkunnande och vår långa erfarenhet inom branschen har lett till att vi nu även kan erbjuda surveyor tjänster var vi säkerställer att en beställd båt tillverkas enligt avtalade kvalitetskriterier 

riskas-snickeri-planering